Medlemsavgift

Om du inte redan betalat medlemsavgiften så är det hög tid att göra det! Avgiften är 150 kr! Medlemsavgiften betalas till bankgiro189-1464 . Betald medlemsavgift ger tillträde till vår nya hemsida.