Contrastbåten

Contrastbåtarna är konstruerade av Rolf Magnusson. Prototypen till Contrast seglades 1978 och mellan 1979 och 1987 byggdes 250 exemplar av Contrastbåtar AB i Karlstad. 33:an fanns t.o.m. 1983 med två olika inredningslösningar, dels en konventionell med pentry och navigationsbord på var sida om nedgången, dels en variant med långt pentry utmed ena salongssidan och U-soffa mittemot.

Contrast 36 lanserades 1983 och därefter kom 362:an, med en något annorlunda inredning. Båda båtmodellerna kunde köpas helt varvsbyggda eller som 7/8-fabrikat, där inredningen färdigställdes av ägaren.

PMA Yachts övertog så småningom tillverkningen men i slutet av 1990-talet upphörde den.