Contrastförbundet

 

VÄLKOMMEN TILL CONTRASTFÖRBUNDET

Förbundet bildades 1991 genom samgående mellan dåvarande Contrast 33-förbundet och Sveriges ContrastSeglare. Contrastförbundet samlar ägare av alla typer av Contrastbåtar. Bland förbundets uppgifter märks arbetet med entypsregler, att arbeta för Contrastbåtarnas utveckling och att värna om båtarnas framtida värde. Dessutom ska förbundet ordna eskadrar, kappseglingar, träffar och andra aktiviteter för medlemmarna.

Som ägare till en Contrastbåt har du en rad fördelar av att vara med i förbundet. Det är väsentligt för både dig och båten att förbundet finns, även om du inte kappseglar. Genom förbundet kan du snabbt få nyheter som rör båttypen, råd och tips, kontinuerlig information m.m. och naturligtvis delta i de aktiviteter som ordnas. Förbundet arbetar också med att söka skapa samköpsfördelar för medlemmar när det gäller tillbehör o.d

Stadgar för Contrastförbundet