Årsmöte 2020

Årsmötet äger rum den 22 november. Boka tiden! På grund av Corona planerar vi att genomföra mötet digitalt. Närmare information kommer. Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 10 september. /Styrelsen