Diskussionsforum 14/2, 2021

Medlemmarna i Contrastförbundet inbjudes att deltaga i diskussionsforum under temat:

Mitt senaste/bästa projekt jag genomfört på min båt &
Planerade projekt som jag vill diskutera

Mötet kommer att ske med videolänk (”Teams”)
Söndagen 14 februari kl 15.00
Anmäl dig senast 12 februari så kommer du någon dag i förväg få en länk att ladda ner för att deltaga i mötet.
(anmäl dig till Michael Swedberg och ange då ditt namn)

Välkomna
Styrelsen, Contrastförbundet