Nya möjligheter till förlängd akter till C36/C362

Under 2010 lyckades styrelsen leta rätt på formen till den aktermodul till C36/C362, som Pronavia Marin AB använt innan företaget gick i konkurs.

Ett antal nya aktrar har sedan dess tillverkats och monterats med mycket bra resultat. Ett par nya konstruktioner av badstegar har också tagits fram. Tillverkningen har dock inte skett i industriell skala, utan i den takt som en skicklig hantverkare i Sydsverige haft tid att göra jobbet. Han har också i flera fall monterat dem. I andra fall har båtägarna själva gjort monteringen eller låtit varv göra den.

Den som är intresserad av en ny akter eller en ny stege till sin förlängda akter kan vända sig till förbundets ordförande Erik Eken, som är kontaktperson. ordforande@contrastforbundet.org