Besök på Plast och Marinteknik

Vi kommer att besöka Plast och Marinteknik den 25e februari kl 18:30.